Vytisknout tuto stránku

Kalendář lidských práv

20. únor  -   Den nenásilného odporu

21. únor  -   Mezinárodní den mateřského jazyka

1. březen  -  Mezinárodní den za zrušení trestu smrti

8. březen  -  Mezinárodní den žen

21. březen - Světový den poezie

21. březen - Mezinárodní den za odstranění rasové diskriminace

22. březen - Světový den vody

23. březen - Světový den meteorologie

24. březen - Světový den boje proti tuberkolóze

7. duben  -   Světový den zdraví

8. duben  -   Světový den Romů

22. duben -  Den Země

23. duben -  Světový den knihy a autorských práv

30. duben -  Den památky obětí holocaustu (Jom Ha´Šoa)

1. květen  -  Mezinárodní den práce

3. květen  -  Světový den svobody tisku

8. květen  -  Světový den Červeného kříže a Červeného půlměsíce

15. květen -  Mezinárodní den rodiny

17. květen -  Mezinárodní den telekomunikací

31. květen -  Světový den bez tabáku

4. červen  -   Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese

5. červen  -   Světový den životního prostředí

12. červen  -  Mezinárodní den boje proti dětské práci

17. červen  -  Světový den boje proti rozšiřování pouští a proti suchu

20. červen  -  Světový den uprchlíků

21. červen  -  Světový den míru a mobility

26. červen  -  Mezinárodní den boje proti zneužívání drog a nezáknonému obchodování s nimi

26. červen  -  Mezinárodní den na podporu obětí mučení

26. červen  -  Den Charty OSN

1. sobota v červenci - Mezinárodní den družstev

11. červenec - Světový den populace

6. srpen   -   Den Hirošimy (na památku obětí svržení první atomové bomby v japonské Hirošimě v roce 1945)

7. srpen   -   Mezinárodní den boje za práva translidí

9. srpen   -   Mezinárodní den původních obyvatel

12. srpen  -  Mezinárodní den mládeže

23. srpen  -  Mezinárodní den na připomenutí obchodu s otroky a jeho zrušení

úterý po 2. pondělí v září - Mezinárodní den míru

8. září  -  Mezinárodní den gramotnosti

16. září - Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy

1. pondělí v říjnu - Světový den sídel (města bez chudinských čtvrtí)

2. středa v říjnu  - Mezinárodní den za omezení přírodních katastrof

1. říjen  -  Mezinárodní den seniorů

1. říjen  -  Mezinárodní den hudby

5. říjen  -  Světový den učitelů

10. říjen - Světový den duševního zdraví

16. říjen - Světový den výživy

17. říjen - Mezinárodní den za vymýcení chudoby

24. říjen - Světový den rozvoje informací

3. listopad - Světový den mužů

9. listopad - Křišťálová noc, Mezinárodní den boje proti fašismu a antisemitismu

9. listopad - Pád berlínské zdi (1989)

11. listopad - Mezinárodní den vědy a míru

16. listopad - Mezinárodní den tolerance

20. listopad - Světový den dětí

21. listopad - Světový den televize

25. listopad - Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách

29. listopad - Mezinárodní den solidarity s palestinským lidem

1. prosinec  - Světový den boje proti AIDS

2. prosinec - Mezinárodní den za zrušení otroctví

3. prosinec - Mezinárodní den osob s postižením

5. prosinec - Mezinárodní den dobrovolníků pro hospodářský a sociální rozvoj

10. prosinec - Den lidských práv (1948)

18. prosinec - Mezinárodní den migrujícího obyvatelstva

29. prosinec - Mezinárodní den biologické rozmanitosti