Prezentační video (01:24)

OPIM o.s.
- Organizace na podporu integrace menšin       
Posláním OPIM o.s. je šířit povědomí o lidských právech a pomáhat českým občanům a menšinám žijících v ČR skrze vzdělávací a informační programy a společenské aktivity poznávat svá práva a umět se jich domoci. 
Nabízíme lidskoprávní
školící kurzy na několika úrovních a integrační programy proti předsudkům.

OPIM o.s. usiluje o společnost se zachováním lidských hodnot jako jsou důstojnost, rovnost a spravedlnost a o dodržování základních práv a svobod.

Hledáme dobrovolníky a dobrovolnice – do projektu je možné se zapojit např. jako KNIHA nebo KNIHOVNÍK/ICE:

- požadujeme zodpovědnost, angažovanost v projektu spočívajícím především v mezilidském kontaktu a pro knihovnice/íky také dobré komunikativní či mediační schopnosti
- nabízíme zkušenost práce v neziskovém sektoru, možnost podílet se na jedinečném projektu, volné vstupné na festivaly s občerstvením

Dále hledáme fundraisera a sponzory, které je možno zviditelnit jak na webových stránkách, tak na jednotlivých festivalech a akcích ŽK.

Živá knihovna je na Facebooku.